Un emulador portable d’Android

El nombre de dispositius mòbils i tablets que incorporen el Sistema Operatiu Android, està creixent de manera espectacular i a la vegada això fa que cada dia es creïn més aplicacions per aquesta plataforma. Si volem estar una mica al dia i no tenim accés a un dispositiu amb Android podem suplir-ho amb un emulador. Que ens pot facilitar provar les aplicacions i d’aquesta manera estar una mica al dia.

Podem descarregar el paquet d’Android portable des de la pàgina Android developpers , trobareu per descarregar a més de les versions per Windows instal.lable i portable, també versions per a Linux i Mac.

Podeu descarregar el paquet portable del SDK d’Android clicant aquí

Per arrencar l’emulador heu de seguir els següents passos:

1.- Una vegada descarregat el paquet el descomprimiu millor en l’arrel d’una unitat de disc o del USB.

2.- Entre dins de la carpeta, que per defecte porta el nom “android-sdk-windows“, i arrenqueu l’aplicació SDK Manager.exe.

Important : Cancel·leu la instal·lació de qualsevol paquet.

3.- A l’esquerra veurem en el Menu l’opció “Available packages” obrirem , desplegarem l’opció “Android Repository” , però no seleccionarem totes les opcion. Les opcions que activarem son:

 • Android SDK Platform-tools , revision 6
 • Documentation for Android SDK, API 13, revision 1
 • SDK Platform Android 3.2, API 13, revision 1
 • SDK Platform Android 2.2, API 8, revision 3
 • Samples for SDK API 13, revision 1
 • Android compatibility package, revision 3

Una vegada seleccionats els paquets procedim a la instal.lació validant les peticions. El procés tardara uns minuts en funció de l’ample de banda de la connexió.

4.- A continuació anirem a l’opció del Menú de l’esquerra: “Virtual Devices” per tal de crear la nostra maquina virtual . Els elements que hem de tenir presents són:

 1. El nom que nosaltres volem posar al terminal
 2. Hem d’escollir en el desplegable quina versió de SDK de les que tenim volem treballar.
 3. Li indicarem que ens crei una targeta SD per gravar dades del nostre terminal
 4. La mida de pantalla del nostre terminal
 5. Indicarem que crei la nostra AVD ( Android Virtual Device) , terminal virtual

5.- Una vegada creat el nostre terminal AVD que li hem posat per nom “terminal_android” , clicarem sobre [1] Start per arrencar . Ens apareixerà una fienstra de confirmació que validarem clicant sobre [2] Launch .

6.- Finalment se’ns obrira el nostre terminal Android sobre el que podrem treballar. Aquí el podem veure la pantalla inicial :

o si entrem en l’escriptori veurem :

Si volem executar aplicacions per provar-les podem seguir varies vies :

 1. Des d’alguna web market d’aplicacions android.
 2. Una altra opció és que ens descarreguem el fitxer apk des del nostre PC i posteriorment fem servir una utilitat del SDK d’Android anomenada ABD que ens permet instal.lar les aplicacions del emulador des de fora.

1.- Des d’un market: El problema que ens trobarem és que en la majoria de markets has de tenir un mòbil o tablet reals assignats al compte, com és el cas del principal market per android el Google Android Market. Pero malgrat això existeixen alguns markets que no tenen aquesta exigència i que enspodem descarregar les aplicacions lliurement, com és el cas de Android Downloandz. (http://www.androiddownloadz.com) Podeu veure la descarrega d’una aplicació des d’aquest market

Veureu que mentre es fa la descarrega apareix en la part superior esquerra el símbol de la fletxa de descarregues [1] .

Una vegada finalitzada la descarrega si desplacem la barra a on es troba la fletxa avall veurem les últimes descarregues que hem fet:

Finalment hem de clicar l’aplicació descarregada per fer-ne la instal.lació al nostre terminal:

2.- Des del fitxer APK descarregat al nostre PC. En aquest cas com exemple agafarem l’aplicació Aldiko que gestiona llibres electrònics i que podem descarregar des d’aquí . Per fer-ne la instal.lació a la nostra maquina virtual farem el següent:

 • Anirem des del terminal windows [Executar CMD ] a la carpeta “platform-tools” del nostre SDK d’Android i localitzarem que tenim l’aplicació “adb.exe” .
 • Comprovarem que tenim la maquina virtual Android executant-se
 • Escriurem en la finestra negre del terminal la comanda :

abd install “K:\android-sdk-windows\APK\aldiko-standard-2.00.127.apk”

Ens mostrara en pantalla :

I si mirem l’escriptori veurem que ja tenim l’aplicació instal·lada :

Aquí teniu videotutorials que us podem servir d’ajuda:

Share Button