Chroma Key amb Movie Maker portable

Moltes persones desconeixen que amb una eina tan senzilla com Windows Movie Maker es pot gravar editar una seqüència de vídeo utilitzant la tècnica del Chroma Key que consisteix en sobrepassar imatges o vídeo sobre un fons de color uniforme.

Aquí teniu un pack que us podeu descarregar i que conte el MoviMaker portable i un projecte d’exemple.

Els aspectes a tenir en compte per obtenir el Chroma Key amb Movie Maker són:

1.- Descarregar l’aplicació Windows Movie Maker portable. Cliqueu aquí per descarregar.

2.- Obtenir el fitxer amb l’efecte de transició “Chroma Key del color RGB” . Podem obtenir informació a la pàgina : http://www.windowsmoviemakers.net/Forums/ShowPost.aspx?PostID=74030

Copiarem el codi següent en el bloc de notes i el gravarem a la carpeta : Shared/AddOnTFX amb el nom que vulguem però amb l’extensió “.xml

<TransitionsAndEffects Version=”1.0″>
<Transitions>
<TransitionDLL guid=”{C5B19592-145E-11D3-9F04-006008039E37}” >
<Transition name=”Chroma-Black” iconid=”11″>
<Param name=”KeyType” value=”0″ />
<Param name=”RGB” value=”0″ />
</Transition>
<Transition name=”Chroma-White” iconid=”11″>
<Param name=”KeyType” value=”0″ />
<Param name=”RGB” value=”0xFFFFFF” />
</Transition>
</TransitionDLL>
</Transitions>
</TransitionsAndEffects>

En aquest codi tenim per 2 colors el negre (Blank) i el Blanc(White) . Si el nostre fons de Chroma és d’un altre color , podem obtenir el codi RGB , per exemple el verd serà OOFFOO .

3.- Obrirem el Movier Maker , importarem les col.leccions d’elements per editar el vídeo. I hem de tenir present per fer l’efecte “Chroma Key” de primer inserir la imatge sobreposada i en segon lloc la imatge de fons que porta el color uniforme. Entremig la transició Chroma que hagueu gravat( Recordeu que el codi de color ha de coincidir amb el color del fons en codi RGB).

Finalment heu d’estirar la transició a tot l’àmbit de temps que voleu que intervingui.

Aquí teniu un videotutorial :

!! Ànims proveu i segur que us sortirà !!!

Share Button