Tractament de vídeo amb eines portables I

L’edició de vídeo està agafant cada vegada més protagonisme dins de l’ensenyament. Es per això que l’existència d’eines portables i gratuïtes ens poden facilitar tant el suport a la docència com la realització d’activitats fent servir recursos audiovisuals.

Hem dividit aquest tutorial en 2 part. La primera compren des de la captura del vídeo fins la manipulació de vídeo i àudio. La segona es centrarà en la subtitulació i la creació de DVD interactius.

Les eines totes elles portables i gratuïtes, que us presentem i que trobareu a l’estoig digital són:

1).- Gravació Vídeos de Youtube :

Utilitzacions possibles:

 • Treball off-line

 • Tractament de vídeo

Programa a utilitzar :

Prestacions:

 • Descarregar i gravar en Format AVI

 • Descarregar i gravar en format FLV per visualitzar des de web amb visor flash

 • Descarrega del vídeo “Tarraco” en format AVI for Windows(XVID+MP3) : http://www.youtube.com/watch?v=AXjCvDbRElY

2).- Visualització web off-line de vídeos:

Utilitzacions possibles:

 • Visualització de vídeos amb situacions dificultats de connexió a Internet

 • No cal publicar els vídeos a Internet

 • Permet compartir vídeos a l’aula

Programes a utilitzar :

A la línia 28 del fitxer index.html substituirem el nom del vídeo pel que vulguem reproduir nosaltres. El vídeo l’haurem de copiar a la mateixa carpeta.

<a href=”video1.flv” style=”display:block;width:520px;height:330px” id=”player”> </a>

3).- Retall i tractament dels vídeos descarregats :

Utilitzacions possibles:

 • Selecció només de les seqüències d’interès .

 • Eliminació d’imatges no adients

 • Selecció de materials per crear composicions pròpies

 • Afegir i treure àudio

Programes a utilitzar :

Prestacions:

 • Retallar i eliminar una part d’un vídeo

 • Retallar i escollir una part d’un vídeo

 • Eliminar l’àudio original

 • Afegir el propi àudio.

 • Eliminarem el tros que va del frame 1180 al 1600

 • Tornarem a gravar en format AVI des del “Menú File | Save as AVI “ ( Com que no farem cap retoc més hem de deixar les opcions vídeo i àudio en “Direct Stream Copy” )

4.- Afegir música al vídeo:

http://www.jamendo.com/es/download/album/55563/?output=contentonly

 • Amb Audacity, retallem la mida d’àudio que necessitem pel nostre vídeo. (2’45”)


 • Una vegada retallat gravem com MP3

 • Amb VirtualDub substituïm l’àudio propi per el tros retallat:

Share Button