Realitat Augmentada portable amb BuildAR

La realitat augmentada la tenim cada dia més present en el nostre entorn. Podem crear una petita demostració de Realitat Augmentada(AR) , fent servir una eina portable com el BuildAR.

Per crear l’activitat necessitem les següents eines i recursos  :

1.- Descarregar l’aplicació BuildAR. Actualment existeix una versió comercial amb més prestacions, però tenim la versió del 2008 que és gratuïta i operativa (Cliqueu aquí per descarregar la versió portable) . Una vegada descarregada la descomprimim

2.- [No és imprescindible]  Descarregar Blender portable ( per descarregar cliqueu aquí) o altre editor de gràfics en 3D. Blender és una aplicació per crear dibuixos i imatges en 3D. Si la imatge que farem servir no l’hem de modificar aquesta eina no serà necessària.

3.- Necessitarem tenir un patró imprès en paper. Podem imprimir els dos que porta per defecte BuildAR o crear el nostre amb un editor d’imatges. Si volem crear un de propi, ens caldrà dibuixar el patró, amb un editor de text, i gravar en format BMP o GIF, intentant que les àrees dibuixades siguin d’un gruix no inferior a 40 píxels. i posteriorment amb el mateix BuildAR convertir a patró (. patt) . Podeu imprimir els patrons

patro_kanjiDescarregar PDF per imprimir. patro_HiroDescarregar PDF per imprimir

4.- Necessitarem els objectes en 3D per visualitzar afegits a la imatge de la càmera. Podem obtenir les imatges 3D cercant per les llibreries lliures existents per Internet, o si tenim experiència en la creació 3D fabricar-les nosaltres mateixos.  Els formats que pot emprar son .ive, .3ds o .fbx. Per exemple podem anar a cercar imatges en format 3ds a http://cg-india.com/cgblog_3dmodels.html 

Farem servir l’esquelet :  Cliqueu aquí

Com crear una activitat de RA amb BuildAR:

A.- Obrirem l’aplicació BuildAR . Cal entendre que tindrem entrada d’imatges procedents d’una càmera. Només activar l’aplicació se’ns obrirà una finestra per controlar la font de vídeo:

buildAR1Caldrà que acceptem

A continuació accedirem a l’aplicació

buildAR2b

 1. Elements d’una escena
 2. Marcadors de l’escena
 3. Marcador en concret que te el nom de Hiro i mostra una imatge molt reduida del mateix
 4. Objecte 3D assignat a aquest marcador
 5. Vista del que es visualitzara a la pantalla
 6. Fa un “RESET” i comença una nova escena de zero, esborrant el que teníem.
 7. Obre una escena que podem tenir gravada
 8. Grava el contingut de l’escena en format XML
 9. Afegeix un nou marcador, al que li haurem d’assignar un patró i un objecte 3D
 10. Ens permet amb l’aluda del ratolí, desplaçar l’objecte visualitzat per la pantalla per ajustar sobre del patró
 11. Ens permet girar l’objecte assignat per a una millor col.locació quan es visualitzi
 12. Ens permet escalar l’objecte assignat, perquè es mostri més gran o més petit de la seva mida original.
 13. Activa el visor a pantalla complerta
 14. Taula de coordenades del patró que podem modificar amb el ratolí i clicant l’opció adient del programa (girar, desplaçar i redimensionar)
 15. El Menú “File” conté “Reset,Open,Save i Exit”
 16. El Menú “Tools” conté “Add Marker … i Generate patterns”
 17. El Menú “Windows” conté “Screen Tree”
 18. El Menú “Help” conté “About”

B.- Per fer la personalització caldrà indicar 2 paràmetres :

 1. Nom del patró que utilitzarem per assignar l’objecte escollit. Aquest patró l’haurem de tenir imprès en paper.
 2. Nom de l’objecte en 3D i format compatible que visualitzarem en pantalla sobre del patró en paper
 3. Patró en paper (kanji.patt) que utilitzem perquè l’identifiqui i ens mostri la columna vertebral a sobre del marcador.

buildAR3b

Finalment podem ajustar la figura :

buildAR4

 1. Resultat de girar, desplaçar i dimensionar la imatge
 2. Patró que identifica la imatge i sobre el que s’ha de mostrar
 3. Icona per desplaçar la imatge
 4. Icona per girar la imatge.
 5. Icona per redimensionar la imatge
 6. Nous valors de l’ajustament realitzat

 

 

 

Share Button

2 respostes so far.