Canvi de tendència en el tipus d’eines TIC

Des de l’Estoig Digital hem vingut defensant i divulgant la utilització d’eines portables, com a millor paradigma per a treballar a l’aula, però coma tot paradigma, el temps fa evolucionar i el modifica. La gran proliferació dels dispositius mòbils entre els jove si adolescents, està condicionant un canvi de tendència, i actualment tot i que en alguns centres no existeixin les millors condicions en les infraestructures, , el rendiment i l’eficàcia de les eines multi-plataforma i multi- dispositiu,  estan creant un canvi clar i contundent de tendència.

Note sentit de que quan treballem amb l’ordinador emprem unes determinades eines i al canviar al dispositiu mòbil haguem de canviar d’eines. Donat aquest canvi de tendència des de l’Estoig Digital sense deixar de banda el treball amb les aplicacions portables, començarem a recopilar recursos multi-plataforma que ens facilitin treballar  amb ells independentment de la plataforma o dispositiu que fem servir.

Començarem per Pixlr Express , una aplicació d’Adobe amb unes senzilles i espectaculars prestacions per transformació d’imatges o creació de “collages”

Podem treballar amb Pixlr Express des de :

Aquí podeu veure dos creacions fetes amb Pixlr Express :

Podem cercar tutorials i manuals per Internet, de manera que ens facilitin l’aprenentatge d’aquesta espectacular eina:

Share Button