Convertir les nostres aplicacions en portables

Sovint ens trobem amb la necessitat de poder convertir un programa o aplicació en portable. Hi han diversos programes que permeten generar aplicacions portables, la majoria dels més eficients son eines de pagament, però en tenim una de gratuïta anomenada Enigma Virtualbox, que ens ofereix bons resultats i que és lliure i portable.

En anteriors articles, ja hem explicat altres eines i recursos per crear aplicacions portables, però segurament que aquesta és molt millor que les anteriors.  Podeu consultar :

Algunes de les situacions més freqüents que ho justifiquen són:

  • Perquè  treballem des de diversos ordinadors i per tant portar el programa en un USB és molt còmode.
  • Perquè l’ordinador de treball està congelat i no podem fer cap instal.lació, de manera que la millor opció es tenir el programa portable i treballar des d’un USB o des del disc de dades
  • Perquè no tenim l’instal.lador i volem fer una copia per repartir als alumnes, d’un programa que tenim instal.lat en el sistema. De manera que creant un portable, el podrem distribuir entre els alumnes, tenint present tots els temes de drets d’autor i copyright.

Per exemple imaginem que volem convertir en portable el nostre Google Earth instal.lat, seguiríem els següents passos :

1.- Descarreguem el programa Enigma VirtualBox. Cliqueu aquí per descarregar.

2.- Executarem Enigma VirtualBox i escollirem el programa que volem empaquetar, en el nostre cas Google Earth, de manera que haurem de tenir localitzada la carpeta del programa:

  1. Explorarem per cercar el fitxer executable que fa arrencar el programa que volem empaquetar. En el nostre cas el fitxer és el googleearth.exe
  2. Ruta complerta que automàticament inclou el programa. Arribat el cas es pot complimentar manualment.
  3. Nom del fitxer que generarà l’aplicació i que contindrà en un únic paquet tots els fitxers necessaris per fer funcionar l’app, i que serà el nom del programa mes “_boxed.exe” ,en aquest cas seria : “googleearth_boxed.exe”

3.- Afegirem tots els fitxers i carpetes necessaris per fer funcionar l’aplicació: La millor manera és anar a la carpeta del programa, seleccionar tots els fitxers i carpetes i arossegar fins a l’espai del programa Enigma.

També podem afegir les carpetes i els fitxers clicant en el botó “Añadir” i escollint l’opció “Ficheros” o “Carpetas

4.- Seguidament ja podem processar . Clicarem sobre el botó “Procesar [1] i s’iniciarà el procés que portarà a la compactació de tots els arxius del programa en un únic fitxer executable que en arrencar permetrà el funcionament a mode de portable de l’aplicació

5.- Una vegada finalitzat el procés, localitzarem el fitxer creat en la mateixa carpeta del programa , com ja hem indicat abans amb el sufix “_boxed.exe” , tal com veiem en la imatge, ara ja tenim el fitxer “googleearth_boxed.exe“, que el podem copiar i traspassar a un USB i executar des de qualsevol ordinador o dispositiu.

Es aconsellable gravar al final el projecte de creació del portable, de manera que si per alguna raó ens ha quedat algun fitxer pendent d’afegir al paquet, i no ens arrenca el programa sempre podrem tornar al projecte i afegir el/s fitxers no afegits.

Per usuaris avançats també podem programar modificacions del registre del Windows que facilitin l’arrencada del programa de manera portable.  Per fer això accedir a la pestanya “Registro” :

Share Button