Juice ippoder: Un recurs per a les classes d’idiomes

El Podcast és un recurs que dia a dia va guanyant adeptes especialment amb l’incorporació d’aquesta tecnologia als mòbils de nova generació.  Segons llegim a la Wikipedia: “El terme podcàsting …

Share Button
Read More

ShocIPChanger: Un gestor mòbil de connexió de xarxes.

Si tenim un portàtil i ens desplacem a treballar per diversos llocs que no tenen wifi i que fan servir connexió Ethernet via cable, ens trobarem que algunes vegades la xarxa no farà servir connectivitat DHCP sinó que caldrà configurar la connexió manualment amb les dades facilitades pel administrador del lloc.

Share Button
Read More

Traducció al català de XMediaRecode

En el marc de les aportacions realitzades per l’Estoig Digital, també es contempla anar traduint al català aquelles aplicacions portables que no estiguin traduïdes. Podeu descarregar la traducció que hem fet de XMediaRecode , una aplicació molt interessant de canvi de formats de fitxers multimèdia.

Share Button
Read More