Images Actives: per fer senzilles activitats interactives

Sovint ens trobem que les eines per generar activitats interactives que puguem inserir en les nostres plataformes virtuals, son complexes i propietàries (de pagament). Images Actives és una eina portable …

Share Button
Read More

Com afegir un document digital a una web?

L’ús de plataformes d’ensenyament-aprenentatge com Moodle, ha obligat als docents a cercar estratègies per tal de fer que els seus espais web siguin atractius i eficients per al treball dels …

Share Button
Read More

Aprenem Matemàtiques interactivament amb Scratch

L’ Scratch en sí, no és altre cosa que un llenguatge de programació destinat a que els nens i el joves pugin explorar i iniciar-se en el Món de la …

Share Button
Read More