“Mapegem” imatges amb tecnologia XML

Ara fa temps varem plantejar una eina portable ( HCC HTML Mapper) per “mapejar” una imatge, de manera que clicant a diferents zones de la imatge accedim a informació diferent. …

Share Button
Read More

El mapejat d’imatges un recurs didàctic

La majoria de docents, som conscients de que els recursos TIC ens obren noves possibilitats i perspectives per plantejar noves estratègies i activitats didàctiques. Una d’aquestes activitats poc utilitzades és …

Share Button
Read More

OOo4Kids: Un OpenOffice simplificat per a Primària

OOo4Kids, és l’OpenOffice per a nens, especialment de 7 a 12 anys de Primària,  una versió idèntica a l’oficial de OpenOffice.org però amb un aspecte simplificat amb l’objectiu que qualsevol, …

Share Button
Read More

Programari portable per a PDI

Molts professors ens trobem amb la dificultat d’aduirir habilitats amb la PDI donat que no podem practicar fora de l’aula al no disposar ni de la pissarra ni  del programari …

Share Button
Read More

Musescore: Una eina per l’aula de música

Muscore, és un programari de notació musical WYSIWYG multiplataforma i lliure, sota la llicència GNU GPL.. Podeu descarregar una versió portable creada per l’Estoig Digital , clicant aquí. Alguns aspectes …

Share Button
Read More