Els “Bidibooks”: interacció entre mòbil i text en paper

L’increment espectacular que ha experimentat la incorporació dels mòbils a la vida quotidiana de quasi la totalitat de la població, possibilita la creació de continguts sobre paper que podem enriquir …

Share Button
Read More

El mapejat d’imatges un recurs didàctic

La majoria de docents, som conscients de que els recursos TIC ens obren noves possibilitats i perspectives per plantejar noves estratègies i activitats didàctiques. Una d’aquestes activitats poc utilitzades és …

Share Button
Read More

Com tenir una biblioteca digital

Els projectes de digitalització de les aules, projecte de l’1×1 a casa nostra (Catalunya) i d’altres projectes d’arreu, han posat molt èmfasi en alguns aspectes de la digitalització de les …

Share Button
Read More

FreeMind: Una eina per esquematitzar els conceptes.

FreeMind és una aplicació que ens facilita la tasca de creació de mapes conceptuals. Amb Freemind és possible generar mapes conceptuals i publicarl’s a Internet com a pàgines HTML, Java …

Share Button
Read More

Com afegir un document digital a una web?

L’ús de plataformes d’ensenyament-aprenentatge com Moodle, ha obligat als docents a cercar estratègies per tal de fer que els seus espais web siguin atractius i eficients per al treball dels …

Share Button
Read More