Images Actives: per fer senzilles activitats interactives

Sovint ens trobem que les eines per generar activitats interactives que puguem inserir en les nostres plataformes virtuals, son complexes i propietàries (de pagament). Images Actives és una eina portable …

Share Button
Read More

Per fer amb Google Earth portable

El tractament dels continguts relacionats amb la localització geogràfica (georeferenciació)  estan canviant de manera espectacular en els darrers temps, gràcies a les possibilitats que ens ofereixen les diverses eines de …

Share Button
Read More

Els “Bidibooks”: interacció entre mòbil i text en paper

L’increment espectacular que ha experimentat la incorporació dels mòbils a la vida quotidiana de quasi la totalitat de la població, possibilita la creació de continguts sobre paper que podem enriquir …

Share Button
Read More

Toomates portable

Des d’aquí felicitem la iniciativa d’en Gerard Romo creador de Toomates , de crear un paquet portable que en facilita el treball amb tots els materials del portal sense necessitat …

Share Button
Read More

El mapejat d’imatges un recurs didàctic

La majoria de docents, som conscients de que els recursos TIC ens obren noves possibilitats i perspectives per plantejar noves estratègies i activitats didàctiques. Una d’aquestes activitats poc utilitzades és …

Share Button
Read More